קריה - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1969
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: ברק עמרני
לחן: ברק עמרני
מבצע/ת: נירה גל
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM45
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
עמנואל מס. 13
עמנואל מס.209
רוקדים מס. 262 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
מקור המוזיקה: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-Israeli Dances for Educational Purposes - DAN-005 - (1972L) - D. Dassa
LP-Sabras 7 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR7]
דני דאסא 1 - CD
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
רוקדים 262 - CD
רוקדים 31 - CD
רוקדים מס. 7 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: Dances shown at Horati 2017
רישום צעדים: LP-Dani Dassa-Israeli Dances-DAN-005
Recording Center For Folk Dancing No.7 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה