אש עלי - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1967
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: גאולה גיל
לחן: דב זלצר
מבצע/ת: גאולה גיל
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM7
מחנה ריקוד 1994
מחנה ריקודי עם - ריקוד מונטריאול 1998
עמנואל מס. 13
רוקדים מס. 269 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
מקור המוזיקה: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-Israeli Dances for Educational Purposes - DAN-005 - (1972L) - D. Dassa
דני דאסא 1 - CD
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
עמנואל מס. 13 - קלטת שמע
רוקדים 269 - CD
רישום צעדים: LP-Dani Dassa-Israeli Dances-DAN-005
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה