לאור חיוכך - שלום חרמון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1953
יוצר/ת: שלום חרמון
מילים: אמיתי נאמן
לחן: אמיתי נאמן
מבצע/ת: תיאודור ביקל
מקור וידאו: DVD-Hora Sheleg 2009
Camp Coleman 1999
כרמיאל 2007 DVD-USA
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1986
עמנואל מס. 1
עמנואל מס.304
רוקדים מס. DVD 58
מקור המוזיקה: CD-Hora Sheleg 2009
LP-Brandeis Camp Institute: 16 Authentic Israeli Folk Dances - [BBI] MB2807
LP-Danze d’israele (1978) - Kol Aviv,Arion-FARN 1079, ARN 34404 - (1978)
LP-Israeli Folk Dances Volume 2 - IMF 7 - (1957) - Dvora Lapson
רוקדים 30 - CD
רוקדים מס. 20 - קלטת שמע
רוקדים104 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Taught Machol Italia 2013
זוז - דני בן-שלום - מלבורן 2009
רישום צעדים: LP-Israeli Folk Dances Volume 2-IMF 7-(1957)
Recording Center For Folk Dancing No.20 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Ron Eliran and TheodAlso sung by Bikel, Pesach Dance
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה