מחול הנוער - שלום חרמון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: זוגות
שנה: 1955
יוצר/ת: שלום חרמון
מילים: אמיתי נאמן
לחן: אמיתי נאמן
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: עמנואל מס. 1
רוקדים מס. DVD 13
ריקודי עם - שורשים (W203)
מקור המוזיקה: LP-Israeli Folk Dances Volume 2 - IMF 7 - (1957) - Dvora Lapson
LP-Telamin: Israeli Dances with M.Telem-[TMM]DM 81881, BT 11231-(1979)
משה תלם - תלמים 2 - CD
רוקדים 13 - CD
רוקדים מס. 21 - קלטת שמע
רוקדים מס. 74 - קלטת שמע
רוקדים מס.203 - קלטת שמע
רוקדים104 - CD
רישום צעדים: Israeli Folk Dances LP7 - Issue 1 *
Recording Center For Folk Dancing No.21 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה