הנה לנו ניגון יש - יונתן גבאי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות ילדים
שנה: 1969
יוצר/ת: יונתן גבאי
מילים: מקורות
לחן: עממי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: DVD-Karmiel Summer Course 2012
Camp Coleman 2000
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1991
רוקדים מס. DVD 78
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
ריקודי עם - מחנה שורשים 1998
מקור המוזיקה: LP-Israeli Folk Dances - [IFD] I-9999 - (1973) - Stan Isaacs
LP-Israeli Folk Dances Volume 3 (1976)-Hataklit MM 30922 [EN3]-J. Gabay
יונתן גבאי - שלום על ישראל - ריקודי עם חלק 1 - CD
רוקדים 78 - CD
רוקדים 30 - CD
רוקדים מס. 20 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: זוז - דני בן-שלום - מלבורן 2009
רישום צעדים: LP-Efff Netzer-Israeli Folk Dances Vol 3-Hataklit MM 30922-(1976)
Recording Center For Folk Dancing No.20 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה