טוב כזה - עופר אלפסי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2014
יוצר/ת: עופר אלפסי
מילים: רמה מסינגר
לחן: אריק אביגדור
מבצע/ת: רמה מסינגר,משה סלומון
מקור וידאו: Beketzev 2014
Nitzanim 2014
Pappenheim 2015
רוקדים מס. 359 DVD
מקור המוזיקה: רוקדים 359 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Taught - Zooz Workshop with Ofer Alfassy - Melbourne 2014
Machol Italia
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה