בת הרמל - צבי פרידהבר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1950
יוצר/ת: צבי פרידהבר
מילים: א. בר-עם
לחן: אפי נצר
מבצע/ת: זמרי בית רוטשילד
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
עמנואל מס. 9
עמנואל מס.304
רוקדים מס. 319 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
מקור המוזיקה: LP-Best of Effy Netzer Volume 2 - Hataklit 2006[EN2V] - (1972) -
LP-Hava Nirkoda: Folk Dances in Israel Today - CG-638, (1972L) - R. Sturman
LP-Potpourri - Tikva 117 - (1969L) - Fred Berk
LP-THE BEST OF ISRAELI FOLKDANCES with Effy Netzer - CBS 20005/6 -
LP-This Is Israel - Hakalit HI 30200 [ENIS] - Effy Netzer
הבה נגילה שירים וריקודי עם ישראליים - CD
מטמונים 4 - CD
רוקדים 17 - CD
רוקדים 319 - CD
רוקדים מס. 21 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Ami Gilad-Potpourri Israeli Folk Dances-Tikva 117
LP-Effi Netzer-The Best of Israel Folk Dances-CBS 20005/6-(1976)
Recording Center For Folk Dancing No.21 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה