את אדמה - שמוליק גוב-ארי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1986
יוצר/ת: שמוליק גוב-ארי
מילים: אריה יחיאלי
לחן: עממי
מבצע/ת: הפרברים
מקור וידאו: Shmulik Gov Ari-Handel 1997
חוללו זמר מס. 31 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R245 - DVD
מחול אירופה 2018
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1986
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1993
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1995
מקור המוזיקה: LP-Galil: Folkdances of Israel for Educational Purposes - LP ME-27 -
LP-Tel-Aviv Express #1 - MOMO 18 [TAV] - Moshe Eskayo
חוללו זמר מס. 31 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R245 - CD
רוקדים מס. 12 - קלטת שמע
רוקדים מס. 70 - קלטת שמע
שמוליק גוב ארי 1986 - קלטת שמע
מחנה ריקודים / סדנא: Shorashim 2017
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.70 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Habreirah Hativit, Gary Eckstein, Ora Zitner
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה