יש שם במה - גדי ביטון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2012
יוצר/ת: גדי ביטון
מילים: סגיב כהן
לחן: סגיב כהן
מבצע/ת: סגיב כהן
מקור וידאו: ITH Seminar #40 with Ilan Swisa (2013)
רוקדים עם - גדי ביטון (רוקדים 131)DVD
מקור המוזיקה: הילולים 2012 - CD
רוקדים 131 - CD
רוקדים 339 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Zazza - 2012
הילולים 2012
ריקוד חורף 2012
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה