בואי לגורן - אוהד אטיה
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: שורות
שנה: 2011
יוצר/ת: אוהד אטיה
מילים: הגבעתרון
לחן: גבעתרון
מבצע/ת: הגבעתרון
מקור וידאו: DVD-Karmiel Summer Course 2012
DVD-Rikud OZ 2011
Dances on YouTube and Other Internet Sites
Toronto 2011
חגיגה - 2011
מחול אירופה 2012
רוקדים 316-ממנרקוד 5 DVD
מקור המוזיקה: CD-Rikud OZ 2011
רוקדים 316-ממנרקוד 5 CD
מחנה ריקודים / סדנא: Camp Yachad 2011
Rikud OZ with Shlomo, Dudu, Carmel and Ohad
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה