אהלל לך אל - מרקו בן שמעון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שם השיר: אין די באר
שנה: 2009
יוצר/ת: מרקו בן שמעון
מילים: אליהו חיים
לחן: אנדלוסי
מבצע/ת: ליאור אלימלך
מקור וידאו: חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים DVD/CD-2009
מרקו בן שמעון - 2009 - DVD
רוקדים מס. 287 DVD
ריקודי עם - סבבה 2009
מקור המוזיקה: חוללו זמר מס. 16-השתלמות מרקידים CD/DVD 2009
מרקו בן שמעון - 2009 - CD
רוקדים 287 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: סבבה 2009
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה