אישה נאמנה - שלמה ערוסי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2008
יוצר/ת: שלמה ערוסי
מילים: זאב נחמה
לחן: זאב נחמה
מבצע/ת: ישי לוי
מקור וידאו: DVD-Vols. 1 + 2 השתלמות
DVD-מחול מיאמי 2008
רוקדים מס. 279 DVD
מקור המוזיקה: CD-Hishtalmut Irgun
CD-מינכן 2009
הילולים 2007 - CD
מחול מיאמי - 2008 - CD
רוקדים 279 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה