אחרי החגים - ישראל שיקר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שם השיר: התחדשות
שנה: 2008
יוצר/ת: ישראל שיקר
מילים: נעמי שמר
לחן: נעמי שמר
מבצע/ת: עפרה חזה
מקור וידאו: Dances on YouTube and Other Internet Sites
DVD-Munich 2009
DVD-Vols. 1 + 2 השתלמות
הילולים DVD - 2008
מחול אירופה 2009 חלק 1 + 2 - DVD
רוקדים מס. DVD 79
מקור המוזיקה: CD-Hishtalmut Irgun
CD-מינכן 2009
הילולים 2007 - CD
מחול אירופה CD -2010
רוקדים 79 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: הילולים 2008
מחול אירופה 2009
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה