דאללה - שמוליק גוב-ארי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2008
יוצר/ת: שמוליק גוב-ארי
מילים: עממי
לחן: עממי
מבצע/ת: מנחם כהן
מקור וידאו: DVD-Shmulik Gov-Ari - Chagigah 2008
הורה כיף - DVD -2008
חגיגה - DVD-2008
מחול אירופה 2008
רוקדים מס. 2021
מקור המוזיקה: הורה כיף -2005 - CD
רוקדים 330 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: חגיגה 2008
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה