פלא כחול - יעקב מריומה
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2005
יוצר/ת: יעקב מריומה
מילים: משה דור
לחן: יוסף הדר
מבצע/ת: שלוה ברטי
מקור וידאו: השתלמות מרקידים מס.CD/DVD 1
רוקדים מס. 262 DVD
רוקדים מס. 303 DVD
מקור המוזיקה: CD-מינכן 2008
השתלמות מרקידים מס.CD/DVD 1
רוקדים 262 - CD
רוקדים 303 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: זוז - דני בן-שלום - מלבורן 2009
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה