אם אני סתם משוגע )בגלל האהבה( - רפי זיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 2005
יוצר/ת: רפי זיו
מילים: רמי לב
לחן: רן אביב
מבצע/ת: יוסי אזולאי
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: חגיגה 2005 חלק 1 + 2 - CD
רפי זיו מס - הורה כיף 2005 - CD
הערות: no dance as at 2010, aka Ktzat Meshuga,
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה