את נוגעת בנשמה - אורן אשכנזי + ויקטור גבאי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 2005
יוצר/ת: אורן אשכנזי + ויקטור גבאי
מילים: אהוד מנור
לחן: יווני
מבצע/ת: רון שובל
מקור וידאו: Dances on YouTube and Other Internet Sites
אורן אשכנזי VCD - 2006
השתלמות ברזילי 96 - R243 - DVD
חגיגה - DVD-2005
חגיגה - DVD-2006
מחול אירופה DVD-2005
ריקודי עם - ריקוד חורף DVD-2005
מקור המוזיקה: אורן אשכנזי CD- 2006
השתלמות R243+R244 - ברזילי 96 - CD
חגיגה 2005 חלק 1 + 2 - CD
חגיגה 2006 חלק 1 + 2 - CD
ריקוד חורף - 2005 - CD
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה