איזו הרגשה - חן שפורן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: שורות
שנה: 2005
יוצר/ת: חן שפורן
מילים:
לחן:
מבצע/ת: איירן קארה
מקור וידאו: Dances on YouTube and Other Internet Sites
השתלמות ברזילי 95 - מרץ 2005 - R236 - DVD
מחול אביב DVD 2005
מקור המוזיקה: השתלמות R235+R236 - ברזילי 95 - מרץ 2005 - CD
מחול אביב 2005 - CD
מחול השלום 2007 חלק 1 + 2 - CD
הערות: Also sung by Magika
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה