תנו בקצב - שלמה ממן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2004
יוצר/ת: שלמה ממן
מילים: חיים אוליאל
לחן: חיים אוליאל
מבצע/ת: חיים אוליאל
מקור וידאו: DVD-Karmiel Summer Course 2005 Vols. 1 + 2
Kochavim 2005
השתלמות ברזילי 95 - מרץ 2005 - R235 - DVD
חגיגה - DVD-2007
מחול מיאמי VCD 2004
ריקודי עם - ריקוד חורף 2004
שלמה ממן מס-3-. DVD R114
מקור המוזיקה: השתלמות R235+R236 - ברזילי 95 - מרץ 2005 - CD
חגיגה 2007 חלק 1 + 2 - CD
מחול מיאמי - כיף בשמש 2004 - CD
רישום צעדים: Honey Goldfein-Perry Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה