מחול האוהבים - שלמה ממן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1978
יוצר/ת: שלמה ממן
מילים: לאה עמנואל
לחן: אורי כהן
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.3
Shlomo Mamam Productions 2
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM40
חוללו זמר מס. 32 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R246 - DVD
מחול מיאמי DVD-2000
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
עמנואל מס. 29
עמנואל מס.231
רוקדים מס. 23
ריקודי עם עם שלמה ממן - 1999
ריקודי עם עם שלמה ממן - נוה מדבר מס. 2
שלמה ממן מס-2-. DVD R113
מקור המוזיקה: LP-Blue Star 1980 - Y-113 [BS80] - (1980) -
LP-Dance + Sing With Y’huda Emanuel:Vehazemer Shav Elai-YE-1001 VSE]
LP-Israeli Folk Dances with Shlomo Maman - SM 001 - (1984L)
LP-Manginot 1: Israeli Folk Dances with Shlomo Maman - [SMN1] -(1982)
LP-Shlomo Bachar Presents: Avivim - Hadarim 12 - Shlomo Bachar
חוללו זמר מס. 32 - סדנה עם גדי ביטון/ירון מישר - March 1 2006 - R246 - CD
מחול מיאמי - כיף בשמש 2000 - CD
מטמונים 1 - CD
מנגינות מס. 7 - קלטת שמע
רוקדים 10 - CD
רוקדים 18 - CD
רוקדים מס. 32 - קלטת שמע
רוקדים מס. 36 - קלטת שמע
שלמה ממן - בת שלמה - ממן 2 - CD
שלמה ממן - ריקודי עם ישראליים דצמ 2002 - CD
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
Recording Center For Folk Dancing No.32 (in Hebrew)
Sherry Kent Dance Notations
הערות: aka Machol Haahava
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה