מישהו חושב - מאיר שם טוב
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 2004
יוצר/ת: מאיר שם טוב
מילים: רחל שפירא
לחן: יוני רועה
מבצע/ת: רוחמה רז
מקור וידאו: הורה כיף - DVD -2004
השתלמות ברזילי 95 - מרץ 2005 - R236 - DVD
מאיר שם טוב-רוקדים מס. DVD 120
מקור המוזיקה: הורה כיף -2004 - CD
השתלמות R235+R236 - ברזילי 95 - מרץ 2005 - CD
מאיר שם טוב - מלבורן 2005 - CD
רוקדים 120 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה