מאווני - מושיקו יצחק הלוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2003
יוצר/ת: מושיקו יצחק הלוי
מילים: ניסן אביב
לחן: ארמני
מבצע/ת: ניסן אביב
מקור וידאו: מחול אביב 2003
מחול אירופה 2003
ריקוד עם מושיקו 2003
ריקוד עם מושיקו 2004
ריקודי עם - תמרון 2004
מקור המוזיקה: מחול אביב 2003 - CD
מחול אירופה 2003 חלק 1 + 2 - CD
רישום צעדים: Roberto Haddon Dance Notations
הערות: Azerbijan (Music), sma Hilulat Bar Yochai
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה