איזה כיף מורנה - אבי פרץ
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 2002
יוצר/ת: אבי פרץ
מילים: דודו ברק
לחן: סאנג'אן דר פלאוו + פרארו
מבצע/ת: דודו ברק, דורון מזר
מקור וידאו: מחול אירופה 2002
סדנת השתלמות מס. 9 (March 2002 - R215 )
ריקודי עם - מחנה יונה 2002
מקור המוזיקה: אבי לוי - הורה כיף 2002 - CD
הורה כיף 33 - CD
הילולים 2002 - CD
ליאור 6 - ישראל יעקב - CD
מחנה יונה 2002 - CD
סדנת הישתלמות מס. 9 (29 אפר 2002) - R215 - CD
רוקדים 74 - CD
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה