הורה אהבה - שלמה ממן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 2001
יוצר/ת: שלמה ממן
מילים: חיים חפר
לחן: סשה ארגוב
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: DVD-Camp Coleman 2002
Machol Pacifica New Zealand 2002
מחול אירופה 2002
מחול השלום 2002
רוקדים מס. DVD-214
ריקודי עם - מחנה יונה 2002
שלמה ממן מס-4. DVD R115
מקור המוזיקה: חגיגה 2006 חלק 1 + 2 - CD
מחול אירופה 2002 חלק 1 + 2 - CD
מחול השלום 2002 חלק 1 + 2 - CD
מחול השלום 2003 - CD
מחנה יונה 2002 - CD
סדנת הישתלמות מס. 8 (18 ינו 2001) - R214 - CD
רוקדים 73 - CD
רישום צעדים: Ruth Goodman Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה