אשת לוט - מאיר אמסלם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: מעגל
שנה: 2000
יוצר/ת: מאיר אמסלם
מילים: מוטקה לבנון
לחן: טובה פורת
מבצע/ת: נתנאל היקרי
מקור וידאו: סדנת השתלמות מס. 3 (R206-Jan 2001)
מקור המוזיקה: השתלמות מס. 3 (19 ינו 2001) - קלטת שמע
מחול השלום 2002 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 69 - CD
הערות: and Motke Levanon {Music}
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה