פרי אסור - מאיר אמסלם
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 2001
יוצר/ת: מאיר אמסלם
מילים: אבנר אשכול
לחן: מוטי מור
מבצע/ת: חווה אלברשטיין
מקור וידאו: סדנת השתלמות מס. 3 (R206-Jan 2001)
מקור המוזיקה: השתלמות מס. 3 (19 ינו 2001) - קלטת שמע
רוקדים 70 - CD
הערות: Also sung by Yoni Ro'eh, Shimi Tavori, Chagit Klish, Natan Cohen, Chen Beniyan, Idan Moshe
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה