שאנו - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1970
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: אלכסנדר פן
לחן: עממי
מבצע/ת: הדודאים
מקור וידאו: Kochavim 2005
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM50
מחנה ריקוד 1994
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
עמנואל מס. 13
רוקדים מס. 348 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
ריקודי עם - רמה 2004
מקור המוזיקה: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-Folk Songs by the Karmon Israeli Dancers and Singers- (1973) - Karmon
LP-Israeli Dances for Educational Purposes - DAN-005 - (1972L) - D. Dassa
LP-Kissufum - AMKA 3201 [KIS]Gert-Jan van Ammerkate, -
דני דאסא 1 - CD
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
עמנואל מס. 13 - קלטת שמע
רוקדים 348 - CD
רקוד ען מושיקו 1988 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Dani Dassa-Israeli Dances-DAN-005
הערות: Also sung by Gidi Gov and Eli Luzon, Gary Eckstein, Ronit Ophir
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה