שיר עם נקי - יאיר הראל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 2000
יוצר/ת: יאיר הראל
מילים: אהוד מנור
לחן: מתי כספי
מבצע/ת: מתי כספי
מקור וידאו: סדנת השתלמות מס. 1 (R204-April 2000)
רוקדים מס. 315 DVD
מקור המוזיקה: רוקדים 315 - CD
רוקדים 65 - CD
הערות: Also sung by Rachel Caspi, Pinah Ba'emek, and Ehud ManAlso sung by {Music}
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה