לחיות אותך - גדי ביטון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1994
יוצר/ת: גדי ביטון
מילים: חיים ארז
לחן: ראובן ארז
מבצע/ת: ראובן ארז
מקור וידאו: Hora Shemesh 1994
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1997
רוקדים מס. DVD 34
רוקדים עם גדי ביטון (רוקדים 101)
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 7 (W169)
ריקודי עם - עם שמוליק גוב ארי סדנה 2 (W137)
מקור המוזיקה: גדי ביטון - חמסה - CD
גדי ביטון - ריקודי עם 1998 - CD
רוקדים 16 - CD
רוקדים 28 - CD
רוקדים מס.137 - קלטת שמע
רוקדים מס.169 - קלטת שמע
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Hora Keff Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה