רחמן רחם - ישראל יעקובי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: זוגות
שנה: 2003
יוצר/ת: ישראל יעקובי
מילים: חיים אשואל
לחן: חיים אשואל
מבצע/ת: דקלון
מקור וידאו: במעגל - עם ישרל יעקובי - DVD
רוקדים מס. 287 DVD
ריקודי עם - מחנה יונה 2003
ריקודי עם - סבבה 2004
מקור המוזיקה: במעגל - עם ישרל יעקובי - CD
ישרל יעקובי - פיג'אן 2004 - CD
ליאור 7 - ישראל יעקב - CD
מחנה יונה 2003 - CD
רוקדים 287 - CD
הערות: Also sung by Tzion Golan, Haim Israel
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה