שדמתי - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1972
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: יצחק שנהר
לחן: ידידיה אדמון
מבצע/ת: העמרנים
מקור וידאו: DVD רוקדים מס. 501
Machol Pacifica 1996 with Eddy Greenblatt
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM35
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM50
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM7
הורה כיף 1993
מחנה ריקוד 1994
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1995
עמנואל מס. 13
עמנואל מס.206
עמנואל מס.303
רוקדים מס. 11
רוקדים מס. 303 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 91 (W209)
מקור המוזיקה: CD-Camp Yachad 2010
CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-Israeli Dances for Educational Purposes - DAN-005 - (1972L) - D. Dassa
LP-Kissufum - AMKA 3201 [KIS]Gert-Jan van Ammerkate, -
LP-RIKUD III DAN 008 - Dani Dassa
דני דאסא 1 - CD
דני דסה דנ 005 - ריקודים ישראליים - קלטת שמע
הורה כיף 30 - CD
סדנה עם מיכאל ברזילאי מס. 91 - קלטת שמע
רוקדים 8 - CD
רוקדים 303 - CD
רוקדים מס. 11 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראליים 2000 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Dances shown at Horati 2017
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
Hora Shalom Dance Notations
LP-Dani Dassa-Israeli Dances-DAN-005
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה