מחול היין - שלום חרמון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שם השיר: מחול הכרם
שנה: 1956
יוצר/ת: שלום חרמון
מילים: יחיאל מוהר
לחן: אבשלום כהן
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1994
רוקדים מס. 325 DVD
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 68 (W135)
מקור המוזיקה: רוקדים 325 - CD
רוקדים מס. 28 - קלטת שמע
רוקדים מס.135 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.28 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה