אבאניבי - תמה קרנרמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: שורות ילדים
שנה: 1980
יוצר/ת: תמה קרנרמן
מילים: אהוד מנור
לחן: נורית הירש
מבצע/ת: יזהר כהן
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1986
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1989
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1992
ריקודי עם - מחנה שורשים 1994
ריקודי עם - מחנה שורשים 1995
מקור המוזיקה:
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה