חמסה - גדי ביטון
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1996
יוצר/ת: גדי ביטון
מילים: אין
לחן: ערבי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Dances on YouTube and Other Internet Sites
הורה כיף 1996
מחנה ריקודי עם - חגיגה 1996
עמנואל מס. 43
רוקדים מס. 39
רוקדים עם גדי ביטון (רוקדים 101)
ריקודי עם - כרמיאל 1996 (W173)
ריקודי עם - עם גדי ביטון סדנה 8 (W172)
מקור המוזיקה: גדי ביטון - חמסה - CD
גדי ביטון - רוקדים 107 - CD
גדי ביטון - ריקודי עם 1998 - CD
הורה כיף 20 - CD
מאיר שם טוב - מס. 8 - 1996 - ריקודי עם ישראליים - CD
רוקדים 42 - CD
רוקדים מס.172 - קלטת שמע
רוקדים מס.173 - קלטת שמע
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Hora Keff Dance Notations
הערות: Karmiel 1996-1st place
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה