הרבי אלימלך - רבקה שטורמן
[English]

מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1971
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים: משה נדיר
לחן: משה נדיר
מבצע/ת: אלאן סקאר
מקור וידאו:
מקור המוזיקה:
הערות: Yom Iyun LeMadrichim Slav 3 Number 4
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה