מה אברך - משה אסקיו
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1970
יוצר/ת: משה אסקיו
מילים: רחל שפירא
לחן: יאיר רוזנבלום
מבצע/ת: רבקה זהור
מקור וידאו: הורה כיף - DVD -2004
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1983
מקור המוזיקה: LP-EL AL Songs of Israel Volume 1 - [El Al 1] Hed Artzi BAN 14208 -(1972L)
LP-Na’arah: Folkdances of Israel - IFC 1 - (1970) - Moshe Eskayo
LP-New Folk Dances of Israel - Tikva T-142 - (1970) - Moshe Eskayo
LP-Rikud: Dances by Dani Dassa DAN- 006, KM 4868 - (1981L)
LP-Sabras 5 - Recreational Folkdances of Israel - [SBR5]
הורה כיף 17 - CD
הורה כיף -2004 - CD
משה אסקיו 2 - CD
רישום צעדים: Hora Shalom Dance Notations
הערות: P, Also sung by Lehakat Cheil Hayam, Amir Benayun, Dani Litani, Chavah Alberstein
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה