אינשאללה - ישראל יעקובי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שם השיר: אחינו בני תימן
שנה: 1994
יוצר/ת: ישראל יעקובי
מילים: חדוות עמרני
לחן: חדוות עמרני
מבצע/ת: חדוות עמרני
מקור וידאו: DVD-Rikud OZ 2011
Dances on YouTube and Other Internet Sites
במעגל - עם ישרל יעקובי - DVD
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM44
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM48
הורה כיף 1994
הורה כיף 1998
מחנה הורה דיקלה 1997
מחנה ריקודי עם - חגיגה 2001
רוקדים מס. 287 DVD
ריקודי עם - סבבה 2006
מקור המוזיקה: CD-Rikud OZ 2011
במעגל - עם ישרל יעקובי - CD
הורה כיף 11 - CD
חגיגה 2001 חלק 1 + 2 - CD
ישרל יעקובי - פולקלור יהודי תימני וריקודים - CD
ישרל יעקובי - פיג'אן 2004 - CD
רוקדים 287 - CD
מחנה ריקודים / סדנא: Dances Taught Camp Yenne 2013 - France
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
הערות: Hope for bringing home the remaining Jews in Yemen
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה