קול רינה וישועה - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1973
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: תנ"כי
לחן: חסידי
מבצע/ת: מירה רבינוביץ, שלמה ניצן
מקור וידאו: רוקדים מס. 325 DVD
מקור המוזיקה: LP-Carmit - Hadarim 6 - (1976L) - Shlomo Bachar
רוקדים 325 - CD
רישום צעדים: LP-Carmit-Hadarim 6
הערות: Psalm 118:15
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה