היו היתה עלמה - ספי אביב
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1983
יוצר/ת: ספי אביב
מילים: נתן יונתן
לחן: יעקב שגיא
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1996
רוקדים מס. 325 DVD
מקור המוזיקה: LP-These Flowers: Israeli Folk Dances - CBS 25611 - Sefi Aviv
רוקדים 325 - CD
רוקדים מס. 30 - קלטת שמע
רוקדים מס. 84 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.30 (in Hebrew)
Recording Center For Folk Dancing No.84 (in Hebrew)
Sherry Kent Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה