החייל שלי חזר - רבקה שטורמן
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1971
יוצר/ת: רבקה שטורמן
מילים: נעמי שמר
לחן: נעמי שמר
מבצע/ת: נעמי שמר
מקור וידאו: רוקדים מס. 266 DVD
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
מקור המוזיקה: LP-Israeli Folk Dances - [IFD] I-9999 - (1973) - Stan Isaacs
רוקדים 266 - CD
רוקדים 75 - CD
רוקדים מס. 12 - קלטת שמע
הערות: Also sung by Ofira Gluska, Shula Chen, Adi Elfassi
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה