ארץ זבת חלב - דני דאסא
[English]

מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה:
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: תנ"כי
לחן: אליהו גמליאל
מבצע/ת: גאולה זוהר
מקור וידאו:
מקור המוזיקה:
הערות: Deuteronomy 26:9,15,27:3, Also sung by Yaffa Yarkoni
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה