שיר השירים - אמנון שאולי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
סוג: זוגות
שנה: 1977
יוצר/ת: אמנון שאולי
מילים: בצלאל אלוני
לחן: בני עציון + ב. אלוני
מבצע/ת: עפרה חזה
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM18
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM7
מקור המוזיקה: רוקדים מס. 25 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.25 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה