קרן אור - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שם השיר: קרן אור חמה
שנה: 1982
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: גלעדי שגב, עילי בוטנר
לחן: רבינוביץ
מבצע/ת: שרה אביאני
מקור וידאו: מחנה ריקוד 1992
עמנואל מס. 13
רוקדים מס. 276 DVD
מקור המוזיקה: LP-Rikud: Israeli Dances for Ed. Use - DAN 007, KM 10002 - D. Dassa
דני דאסא 2 - CD
מטמונים 3 - CD
רוקדים 276 - CD
רוקדים 33 - CD
רוקדים מס. 28 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.28 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה