ליל אמש - יואב אשריאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1984
יוצר/ת: יואב אשריאל
מילים: נעמי שמר
לחן: נעמי שמר
מבצע/ת: אילנית
מקור וידאו: מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1986
סדנה עם יואב אשריאל מס. 25\26\27
רוקדים מס. 375 DVD
מקור המוזיקה: LP-Manginot 6 - [SMN6] - Shlomo Maman
רוקדים 375 - CD
רוקדים מס. 35 - קלטת שמע
רוקדים מס. 73 - קלטת שמע
רישום צעדים: Recording Center For Folk Dancing No.35 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Shuli Natan, Lehakat Sekstah
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2021-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2021-2002 בבעלות אלי שילה