עוזרני אל חי - אליהו גמליאל
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1979
יוצר/ת: אליהו גמליאל
מילים: דניאל אמברוהו
לחן: עממי תמני
מבצע/ת: להקת העוד
מקור וידאו: Mishael Barzilay Private Video Cassette Collection
כרמיאל 2006 DVD-USA
עמנואל מס.103
רוקדים מס. 269 DVD
ריקודי עם - שורשים (W203)
מקור המוזיקה: LP-Dance With Eliyahu Gamliel - Blue Star 1981 YE 1004 - (1981) -
LP-Dances of Yoav Ashriel - Y-114 [DBY80] Blue Star 1980 - (1980) -
עמנואל מס.103 - קלטת שמע
רוקדים 269 - CD
רוקדים 324 - CD
רוקדים 43 - CD
רוקדים מס. 10 - קלטת שמע
רוקדים מס.165 - קלטת שמע
רוקדים מס.203 - קלטת שמע
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה