אין אדיר - מושיקו יצחק הלוי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: זוגות
שנה: 1960
יוצר/ת: מושיקו יצחק הלוי
מילים: אין
לחן: עממי
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: Bou Lirkod-Israeli Dances for Beginers Vol.2
מקור המוזיקה: LP-Carmit - Hadarim 6 - (1976L) - Shlomo Bachar
LP-Dance With Moshiko 1 + 2 - MIH 1 + 2 - (1974L)
מושיקו הלוי מס. 2 - קלטת שמע
מושיקו הלוי ריקודים עם מושיקו - CD - MIH 2+12
רוקדים מס. 9 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Carmit-Hadarim 6
LP-Moshiko-Dance With Moshiko 1, 2-MIH 1, MIH 2
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה