חג הגז - צבי פרידהבר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: מעגל
שנה: 1959
יוצר/ת: צבי פרידהבר
מילים: יחיאל מוהר
לחן: חיים אלכסנדר
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו: מחול אירופה 1999
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1987
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1990
עמנואל מס. 9
עמנואל מס.206
עמנואל מס.303
רוקדים מס. 43
ריקודי עם - מחנה שורשים 1993
ריקודי עם - מחנה שורשים 2002
מקור המוזיקה: LP-Netzea Bamachol #2 - Hed Artzi BAN 14780[NZB2] - (1981L) - Y. Levy
LP-Telamin: Israeli Dances with M.Telem-[TMM]DM 81881, BT 11231-(1979)
משה תלם - תלמים 3 - CD
ניחוח ישן (עובד לכוכב הכחול 1990) - קלטת שמע
רוקדים 27 - CD
רוקדים מס. 2 - קלטת שמע
ריקודי עם ישראלים חדשים 1992 חלק 2 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Telamin 1-Israeli Folk Dances with Moshe Telem-DM 81881, BT 11231-(1979)
Recording Center For Folk Dancing No.2 (in Hebrew)
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה