יהושוע - דני דאסא
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: מעגל
שנה: 1968
יוצר/ת: דני דאסא
מילים: אורי סלע
לחן: יוחנן זראי
מבצע/ת: אריק לביא
מקור וידאו: גדי מאיר - ריקודי עם - VIM50
הורה כיף 1995
מחנה ריקודי עם - הורה שלום 1985
מחנה ריקודי עם - כוכב כחול 1988
עמנואל מס. 13
רוקדים מס. 265 DVD
ריקודי עם - כיף חורף 1990
ריקודי עם - מחנה שורשים 2003
מקור המוזיקה: CD-Dani Dassa Circle Dances-Shorashim 2010
LP-Israeli Dances for Educational Purposes - DAN-005 - (1972L) - D. Dassa
דני דאסא 1 - CD
הורה כיף 11 - CD
מתי גולדשמידט - התנ"ך בריקודי ישראל - חלק 1 - CD
רוקדים 265 - CD
רוקדים 27 - CD
רוקדים מס. 11 - קלטת שמע
רישום צעדים: Hora Keff Dance Notations
LP-Dani Dassa-Israeli Dances-DAN-005
הערות: , Joshua 1:1-3.9: 6:1.4-5.20: 11:4; 10:12; 12:23.16.19.15.10.20.124.24Or Yochanan Zarai {Music}, aka Yehoshua
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה