אלי אלי - דדה לוסקי
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
קטע וידאו: לחץ לקטע וידאו
סוג: שורות
שנה: 1992
יוצר/ת: דדה לוסקי
מילים:
לחן:
מבצע/ת: סנדלו
מקור וידאו: Dances on YouTube and Other Internet Sites
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM46
גדי מאיר - ריקודי עם - VIM48
הורה כיף 1995
עמנואל מס. 42
רוקדים מס. 33
רוקדים מס. 464
ריקודי עם - מחנה יונה 1995 - VIM48
ריקודי עם - עם מיכאל ברזילי סדנה 73 (W150)
מקור המוזיקה: חגיגה 1999 חלק 1 + 2 - CD
רוקדים 76 - CD
רוקדים מס.150 - קלטת שמע
רישום צעדים: Chagigah Dance Notations
Laurie Markus Dance Notations
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה