שמעו שמעו - צבי פרידהבר
[English]

קטע מוזיקה: לחץ לקטע מוזיקה
כתב מחול: לחץ לכתב מחול
מילות השיר:   לחץ למילות השיר
סוג: זוגות
שנה: 1961
יוצר/ת: צבי פרידהבר
מילים: מתתיהו שלם
לחן: מתתיהו שלם
מבצע/ת: נגינה
מקור וידאו:
מקור המוזיקה: LP-Folk Dances Of Israel - Rikuday Am - CBS 67251 - Joav Ashriel
LP-Israel Sings! - Vanguard VSD 2130 - (1969L) - Karmon
LP-Israeli Folk Dance Party - Tikva 145 - (1971) - Fred Berk
LP-Songs of the Sabras:Karmon Israeli Folk Dancers + Sing.(1969L)
רוקדים 34 - CD
רוקדים מס. 26 - קלטת שמע
רישום צעדים: LP-Shai Burstyn-Israeli Folk Dance Party-Tikva 145-(1970)
Recording Center For Folk Dancing No.26 (in Hebrew)
הערות: Also sung by Karmon
מצב הריקוד בעולם: לחץ כאן
מידע זה הינו קניין של האתר IsraeliDances.com
בבעלות מלאה של Sam Lipski Associates Pty Ltd
שהינה חברת הפצה של מדיה במלבורן אוסטרליה ומוגן על ידי זכויות יוצרים.
כל שימוש במידע מחייב ציון מפורש של כתובת אתר המקור
www.israelidances.com 
 
לבירורים אודות מאגר הנתונים לחץ כאן
מוציאה לאור של האתר: אורה לוין ליפסקי
זכויות מאגר הנתונים © 2024-1996 הנן של Jack Steel
אחסון מאגר הנתונים באתר וקונספט על ידי Martin Splitter - ImageWorks
מנוע החיפוש מוגן בזכויות יוצרים © 2024-2002 בבעלות אלי שילה